Inga pengar till monument över Fåglaviks glasbruk

GöteborgsPosten 2009-03-02
 

FÅGLAVIK: Ett monument över Fåglaviks Glasbruk dröjer. Fritid och kultur har inga pengar utan hoppas att kommunstyrelsen ska betala för den åtta ton tunga stenen och ta den på plats.
Diskussionerna om ett minnesmärke började för ett par år sedan. Ortsborna förmedlade bland annat på ett möte med politikerna fritids- och kulturnämnden att de ville ha en utsmyckning vid rivningsplatsen av det gamla bruket.
Förslaget var att köpa en tre meter hög och åtta ton tung obearbetad sten som står på den avlidne konstnären Bysons tomt i Bitterna i kommunen. Avsikten i var också att göra området till en kulturpark med hjälp av stenen och föremål från bruket.

LÅNGDRAGET. Ingemar Nilsson står på stenen som han och Fåglaviksborna vill ha som minne över Fåglaviks glasbruk. Men fritids- och kulturnämnden har inga pengar utan vill att kommunstyrelsen ska betala för monumentet. 
Bild: ANDERS HOFGREN

Platsen anses inte lämplig
Sedan dess har förutsättningarna ändrats. Platsen anses inte lämplig med tanke på att det kan finnas föroreningar i området. Ingemar Nilsson som arbetat som glasblåsare på Fåglaviks glasbruk i 20 år har föreslagit att projektet flyttas till andra sidan av vägen cirka 20 - 30 meter väster om den tidigare tänkta platsen, utan att det blir ett parkområde. Notan för steninköpet och andra åtgärder som behöver vidtagas beräknas till 115 000 kronor. Det beloppet har inte fritids-och kultur nämnden inte råd med i dag, enligt ordförande Gudrun Gustafsson (M).
-
Jag vill att vi ska ha sten som ett minne, men nämnden har inga pengar till kostnaden säger hon. Beslutet på senaste mötet blev att ärendet förpassades till kommunstyrelsen i förhoppning om att få projektet betalt.

- Kommunstyrelsen förfogar ju över en stor del av kommunens ekonomiska medel, menar Gudrun Gustavsson. Fritids-och kulturpolitikema har samtalat om andra alternativ som sponsring, men inte kommit längre än diskussioner.
-
Vår förvaltning har vakanser så vi har inte möjligheter att lägga resurser på att hitta sponsorer i dagsläget, säger Gudrun Gustafsson.

Besviken glasblåsare Ingemar Nilsson, som också var den sista glasblåsaren på bruket, och är delaktig i  hemsida som innehåller alla fakta och mycket annat om den forna storhetstiden. Han lägger ned mycket tid på att monumentet ska bli verklighet och är besviken över senaste beskedet. Det går för trögt för kommunen att få fram pengarna. Här har arbetat åtskilliga människor på bruket och det har ett stort turistvärde. Jag kommer inte att ge upp utan fortsätter att kämpa för minnesstenen så länge jag finns på jorden, säger han.

ANDERS MARTINSSON
0322-152 30 anders.martinsson@gp