Grosshandlar'ns begravning av Folke Mod fritt efter Harry Wärns berättelse


  En sommar till bruket kom plötsligt ett bud
  att grosshandlar'n slutat att andas.
  Han hade gett upp och gått hem till sin Gud
  och nya tider skall randas. 

  Förvaltaren upplyste bruten av sorg.
  - De begravningen önska bevista,
  får gratis en tur och retur Göteborg,
  att ta avsked vid grosshandlar'ns kista. 

  Dessutom så får de ta fritt från sitt knog
  och fullt betalt hela dagen.
  Sen sa han medan han sorgset log
  - Ta på hatten och renaste kragen. 

  När begravningsdan kom var perrongen full
  av gubbar som ämnade fara
  iväg till staden för grosshandlarn's skull,
  en sliten men uppsträckt skara.
   


  När det sista tåget kom åter den dan
  drällde gubbarna ut på perrongen.
  Att resan vart lyckad och att de gjort stan
  det hördes på skrålet och sången.

  Grosshandlar'ns begravning besöktes av få,
  men alla var nöjda och trötta.
  En del kunde nog för sig själva gå,
  en del blev man tvungen att stötta. 

  Spårvägens rundtur fors varv efter varv,
  därpå togs rundor på krogen.
  Ett par missa tåget, tänk ett sånt slarv.
  De låg kvar på en bänk i Slottsskogen. 

  Den dan ska de minnas i många år.
  Det pratas om storstadens fröjder.
  Och grosshandlar'n som i sin himmel går,
  han är kanske också rätt nöjder.
   

Kristallen den fina av Folke Mod


  Kristallen den fina
  har slutat att skina
  och ugnen är tyst och kall.
  Jag går där en vända -
  det gick överända
  till slut i alla fall. 

  Kristallen den fina
  har slutat att skina
  men jag minns som var det i går,
  hur från månda'  till lörda'
  med svett och med möda,
  vi kämpade år efter år.
   


  Kristallen den fina
  har slutat att skina.
  I graven gick en epok
  som aldrig ska vakna.
  Jag kommer att sakna
  den trots alla sorger och bråk. 

  Kristallen den fina
  har slutat att skina
  vid ett bruk som sett sina dar.
  Där är tyst nu och stilla
  - beklagligt  och illa,
  men minnen och skärvor finns kvar.
   

Kylar'n av Folke Mod


  Han stod vid sin kylugn - en mager man,

  som han stått i år efter år.
  Han skyfflade in så fort han hann
  - svettig, med rufsigt hår.
  Lite nervös och skvättigt lagd,
  respektfull för överheten,
  stod han där blyg och smått försagd
  - plirande, sotig och sketen.

  Han stod där som vanligt - svart och ful,
  och rörde i glöd och aska,
  när för att önska alla - God Jul,
  ingenjör'n runt hyttan syntes traska.
  Han var vanligtvis ilsken och rysligt tvär
  och ansågs vara en ful en,
  men i dag var hans hälsning hurtig och kär,
   - han var lagom glad inför julen.
   


  Bak ryggen på kylar'n dök han opp,
  skrek - God Jul! och räckte fram tassen.
  Kylar'n blev vettskrämd och med ett hopp
  upp i vedhögen han sig förpassa.
  - God Jul! sa ingenjör'n om igen,
  och gubben kröp ner från sitt ställe,
  tog i hand - och förklarade sen
  - Jag trodde att han skulle "skälle".

 

Mängnaren av Folke Mod


  Mängnaren han var hyttans kock
  han blandade sand och soda.
  Vägde och tillsatte sedan ock
  kemikalier onda och goda.
  Ibland var glaset rent och klart
  - han var alltid smutsig,
  skyfflade in med kläm och fart
  rödbrusig, svettig och lustig. 

  Jobbet var farligt, det kände han till
  - talte med skyddsombudet
  som läste och sa: - Gör som du vill
  men skyddsmask har facket påbjudit.
  Han fick sin skyddsmask - en smått antik,
  den läckte redan från början.
  Han tacklade av, var inte sig lik,
  men blandade tappert sörjan.

  Det började med en böld i hans hals
  och sen fick han ont i magen.
  Först lät han det gå - gjorde ingenting alls,
  men tog sig till slut i kragen.
  Han sökte en doktor och fick en remiss
  man trodde det ännu fanns chanser.
  De räknade fel - ännu en miss,
  för kroppen var full utav cancer.
   


  Han låg några veckor och tynade bort
  och hade väl tid att fundera,
  sen fick han beskedet - klart och kort.
  Det går inte att operera!
  I tidningen såg man hans dödsannons
  om  begravning på kyrkogården.
  Det talades mycket, fast utan respons,
  om företagshälsovården. 

  Han fick några ord och en enkel krans
  av en ingenjör vid sin kista.
  Man fick ett intryck att ingen fanns
  som var så svår att mista.
  Men sanningen var det ingen som sa -
  att mängnaren kunde vart frisk än,
  om han hade fått vad han ville ha
  - ett paket med filter till masken.

 

Tuban av Folke Mod fritt efter Alfons Bengtssons berättelse


  Anton Persson blåste tuba,
  var trots åldern rätt alert.
  När som brukets blåsorkester
  allt som oftast gav konsert.
  Ingenting i hela världen.
  Det är sant som det är sagt,
  kunde hindra gubbens tuba
  från att hålla ton och takt.
   

  Första maj var årets höjdpunkt
  med en stor demonstration
  och i täten utan tåget
  bruksorkestern tog sig ton.
  Man marschera i från torget
  fram till brukssamhällets park.
  Under tiden före marschen
  klämdes en och annan stark.
   


  Styrkta så till kropp och anda
  lunkar blåsarna åstad.
  Några snubblar på varandra,
  en och annan alltför glad.
  I en backe ska det hända,
  i paradens glad trav.
  Bastuban går över ända
  Anton Persson faller av. 

  Han gick alltför nära diket
  när man nådde backens topp,
  men han fortsätter att spela
  fast han ej kan ta sig opp.
  När orkestern sedan spelar
  uti parkens fagra prakt,
  hörs från diket gubbens tuba
  hålla både ton och takt.

Vårt Foglavik  av skollärare Grafström


  Vårt Foglavik, vårt Foglavik
  ljud högt o dyra ord.
  Det ordet klingar som musik
  en hel orkesters toner lik.
  En sådan härlig plats på jord
  ej täljas kan med ord.
   

  Visst är här fattigt, skall så bli
  för den som guld begär
  men glas det har vi gott om vi
  vi har ett glasbruk med sliperi.
  Kristall och soda och sån't där
  i mängd tillverkas här.
   

  Vi älska Foglaviks station
  dä tåg gå upp och ned.
  Expresståg liksom och person
  med finka och restauration
  och boogievagnar till och med
  i långa raders led. 
   

  Dessutom finns i Foglavik
  ett amatörkapell.
  Ibland det låter som musik
  inför en lyssnande publik
  och även händer någon kväll
  det blir en jätteskräll.
   

  För främjande av vacker sång
  en manskör finnes här
  och när man hör den någon gång
  man kunde lyssna dagen lång.
  Ty sång ju för oss alla är
  så outsägligt kär. 

 


  På handelsbodar är ej brist
  där får vi dagligt bröd
  från Svanström, Elfström och Palmqvist
  från Gustavsson och Svea till sist
  så på oss går ingen nöd
  finns mynt i överflöd.

  Här är oss ljuvt här är oss gott
  här är oss allt beskärt.
  Här finns att köpa fläsk och flott
  och sill och snus och annat gott
  som vi från barndomen oss lärt
  att hålla dyrt och kärt.

  För den som sätter värde på
  små nöjen utibland
  en bio kommer då och då
  teater någon gång vi få
  och dessutom det hända kan
  det blir en bal i bland. 

  Vi älska våran kronopark
  med skugga djup och sval.
  Där kan vi njuta skog och mark
  och barrskogsluften frisk och stark
  och lyss i denna pelarsal
  till Nordens näktergal. 

  Och föddes jag att bo i stan
  uti ett praktfullt slott.
  Jag längtar dit där jag är van
  med glädjesånger hela da'n
  att jag i Foglavik har fått
  min levnads ljuva lott.

 

Tillbaka till sidan Historia