Sista Formmakaren på Fåglaviks Glasbruk.

Tobias Karlsson. Född: 1934-05-31 i Grebbestad.

Självlärd Formmakare.

Träformarna gjordes i al, tidigare även i bok som levererades från Molla där bokskog fanns.
Träformarna fick i källaren på bruket begjutas med vatten, för att ytterligare få formen bra
, lades en plåtremsa runt formen (skoddes), formen kunde avvika lite, bara fästena stämde.
 
Svarven tillverkningsnummer 19 var en gammal typ, omgjord från att ha varit en med remdrift i taket. Formarna gjordes senare i grafit, trä, järn, och även aluminium, en form av grafit tog en dag att tillverka.

 

De första saxarna gjordes av Formmakarna, men de inköptes mot slutet. Formmakaren kunde vara smed. Tobias gjorde även några saxar. Även glasblåsarpipor tillverkades. Tillverkning av slipskivor som svarvades ner förekom också.


Tobias började på bruket direkt han hade gått ur skolan, med div. arbeten.

På 1960-1970 var han med på uppackningarna, (Utställningarna) först i Göteborg på Hotell Eggers.
(Som var det enda stället där man hade 127 volt på elledningarna i Göteborg). Efter ett tag flyttades uppackningen över till Mässhallen. I Stockholm var man också med på utställningen, så även i Malmö, men bara 3-4 år.
Tobias arbetade på bruket tills han sade upp sig själv 1977, med undantag av 4 år som han var borta från bruket
.