Unik utställning av glas på Halljonga förr i vala   Efter att ha besöktGammelvala i värmländska Brunskog tog Erik Tubin med sig idé hem till Herrljunga och 1982 arrangerades den första Halljonga förr i vala.
- Det är det bästa vi gjort, säger Hans Elvingsson och får medhåll av
 
sina namnar Gustafsson och Ivansson.  HERRLJUNGA: Söndagens upplaga av Halljonga förr i vala blir den 29:e i ordningen. Även om mycket går att känna igen från tidigare år så finns det inslag som sticker ut.
NÄR DET GÄLLER
Utställningen av ett hundratal äldre glasföremål från Fåglaviks glasbruk så tvekar inte Hans Gustafsson att kalla den för unik. - Vi har tidigare haft utställning av modernare glas från Fåglavik. Men detta är något annat som vi inte gjort tidigare och förmodligen heller inte kommer att göra om, säger Hans Gustafsson.

Många av glasen är oersättliga och från hembygdsföreningen är man tacksamma för ägarnas förtroende.- Glasen visas i låsta montrar och de finns bara där på söndagen.   EN AV DE STORA rariteterna är en lockpokal som finns i Skövde.    
- Den är helt fantastisk. I Växjö, som har landets största glasmuseum, finns en lockpokal som är 60 cm. hög. Denna är 84 cm. och är enligt hörsägen slipad av ägaren Gösta Carlssons farfar, säger Gustavsson, som sedan 40 år tillbaka själv är samlare av glas från Fåglavik. Han har med en handfull föremål. Resten är hoplånat.
  - Det är i de flesta fall oersättliga föremål så det är helt fantastiskt att de ställer upp och lånar ut dem.  

Som störst var glasbruket någon gång på 20-30-talet med300 anställda.  Så sent som på 60-talet var glasbruket, jämte Borås djurpark, Västergötlands största turistattraktion. - Det kunde komma 10-20 bussar med besökare en söndag, säger Hans Ivansson, som också gjort en hemsida om glasbruket, människorna som arbetade där och glasen de gjorde. En sida som hittas på adressen www.faglaviksglas.se 1980 stängdes.glasbruket definitivt.   På Haraberget kommer filmen om glasbruket att köras i ett tält utanför lokalen där glasföremålen ställs ut.   HUSFÖRHÖR ÄR EN ANNAN historisk företeelse som dammas av på söndag på Haraberget. I Nedergårdsstugan kommer kyrkoherde Per Ulvestig att vid tre tillfällen under dagen hålla gammaldags husförhör. - Det var kyrkan som själva tog kontakt och ville komma, säger Hans Elvingson. Frågan är bara om någon kommer ihåg den lilla katekesen. Nej, jag vågar mig nog inte dit, säger Hans Elvingson.   ANDRA INSLAG denna historiska söndag på Haraberget är tröskning med hästvandring, vedklyvning och spånhyvling med tändkulemotor  och en utställning av veteranfordon. Så också i år. För den musikaliska underhållningen svarar Jeanette Arne Dahlgren och en auktion kommer att hållas med Olle i Ebbared som utropare.                                                                                  STIG GUSTAVSSONstig.gustavsson@alingtid.se

 Tillbaka till sidan utställning