S Svarta och delvis svarta glas samt lystrat glas.
Tillbaka till menyn
Nedanstående glas är svarta

H=15
20080124_24x.JPG
H=10cm
20080124_25x.JPG
H=20.5 cm
20080124_26x.JPG
H=7.5 cm
20080310_28x.JPG 20070821_38x.JPG 20070821_39x.JPG  
Nedanstående glas är klarglas + svarta

H=9
20070821_17x.JPG
IMG_16x.JPG IMG_17x.JPG
H=27.5

D=27, H=7
Nedanstående är lystrade glas
20070913_01x.JPG20070913_02x.JPG 20070821_52x.JPG20070821_51x.JPG
IMG_27x.JPGIMG_31x.JPG IMG_30x.JPGIMG_25x.JPG

H=22 resp. 11
20070913_03x.JPG
Slipad Lystervas. H=12 cm

Lystrad vas H=16
IMG_1471x.JPG 20080124_08x.JPG
H=22 cm

H=12  D=12

H=20.5

H=25

H=27.5  H=12.5


H=12


H=18

H=15  D=9