Minnessten på plats i Fåglavik

ALINGSÅS TIDNING

2009-11-06

MATS BJURBOM

MINNESMÄRKE
PÅ PLATS.
Den stora sten som utgör minnesmärke över glasbruket i Fåglavik är nu på pl ats. Ingemar Nilsson, före detta glasblåsare och Roland Alfredsson Falks Entreprenad är nöjda.

Nu börjar minnesmärket över Fåglaviks glasbruk bli klart. 

FÅGLAVIK: I går torsdag, så fraktades den sten, som minnesmärket huvudsakligen består av, från Vedum till Fåglavik.
-
Den väger 13 ton, så den tar man inte hur som helst, berättar Roland Alfredsson, Falks Entreprenad, som gjort själva grunden där stenen står. Det krävdes en mobilkran för att få hit den. 

PÅ PLATS fanns även Ingemar Nilsson, som jobbade som glasmästare på bruket innan det lades ned. Han har kämpat länge för att få till ett minnesmärke.
-
Stenen kommer ursprungligen från Bohuslän, berättar han. En bättre sten till ett bättre pris kunde jag inte hitta, och nu skall vi bara få dit glasblåsaren också, den som fanns på taket till glasbruket. Den har jag putsat upp där hemma. 

MINNESMÄRKET finns där glasbruket stod fram till rivningen för två år sedan. Nu skall det ställas dit några bänkar och en informationstavla. Dessutom blir det en skylt med grundarens namn på stenen.
-
Det känns mycket bra, säger Ingemar Nilsson. Så mycket som jag har kämpat för detta, och nu blir det som en värdigt avslut på glasbrukets historia. 

KOSTNADEN för minnesmärket ligger på 80 000 kronor, som delas av Sparbanken Alingsås och Herrljunga kommun. En liten invigning kommer det säkert att bli, men när är ännu inte bestämt. 

MATS BJURBOM