Fåglaviks Glasbruk 100 år

 

57.JPG
Vid hönnörsbordet såg vi bland andra kyrkoherde Evert Grindsjö, amiral Erik Anderberg och direktör Anders Anderberg. 

 

FÅGLAVIK: — Om företagets grundare Anders Magnus Anders­son varit med oss här idag — hun­dra år efter starten skulle han nog glatt sig speciellt åt två saker. För det första att vi fortfarande använ­der samma glasblåsarrör som på hans tid och för det andra att personalen så väl efterlevt de ord han nedtecknat i 1882 års ord­ningsregler, där han önskar att alla arbetare redligt må bistå honom.

Så sade amiral Erik Anderberg —grundarens dotterson — vid hundraårsjubileet på   Fåglaviks Glasbruk och syftade därmed till att företaget alltid varit betjänt av en lojal och samarbetsvillig personal, vilket ger goda förhoppningar för framtiden, som han sa. Amiral An­derberg underströk också vikten av att ha en sådan kunnig och fram­synt företagsledning som man har vid bruket.

43a.JPG

 

Kyrkoherde Evert Grindsjö, talade över orden i Psaltaren 102-104, och efter kaffeserveringen uppvaktades hundraåringen av Herrljunga kommun, genom Sven Hult, och fabriksklubben genom ordföranden  Thomas  Engblom som överlämnade en tavla till direktör Anders Anderberg.

I samband med jubileet har med  avsatts en fond, ur vilken personalen får ta medel för gemensamma aktiviteter vilket noterades med tacksamhet  av  Thomas Engblom

THOMAS FRANSSON

 

 

 

56.JPG

 

Bilden till vänster:
Gilbert och Arhur Lyrén har gott påprå i glasblåsaryrket. Fadern Andreas Lyrén var nämligen en av de första glasblåsarna vid företaget för hundra år sedan.

 

 

 

48.JPG

 

Fr. v. Einar Larsson-Ernst Klasson-Gilbert Lyrén-Leif Johansson