Elfsborgs Läns Tidning 9 november 1974

1874 blåstes första glaset i Fåglavik

-Vi kommer att fylla 200 år också!

 

FÅGLAVIK: Den fjärde december 1874 blåstes det första glaset på Fåglaviks glasbruk. Dagen började med hyttgudstjänst där Hudene församlings båda präster, kyrkoherde Sven Sahlmark och komminister Gustaf Lindow, var närvarande. Hundraårsdagen i nästa månad inleds också med hyttgudstjänst, då av kyrkoherde Evert Grindsjö. De anställda bjuds på kaffe och får en penninggåva som ska gå till gemensamma aktiviteter av något slag, hobbyverksamhet, resor, studiebesök eller något annat. Glasbrukets företagsledning, direktör Anders Anderberg och driftchef Lars Jacobsson, ser ljust på framtiden. Dagens problem är svårigheterna att få fram soda och borax till glasets sammansättning. Priset på soda har stigit 300 procent under de senaste åtta månaderna.

      Fåglaviks Glasbruk har gamla anor och är väl inkört på marknaden. Företaget har också etablerat sig som ett av de stora i branschen. Den huvudsakliga tillverkningen är komplett glasarmatur för elektrisk belysning. 75 procent av tillverkningen är glas till egna armaturer.      Företaget hoppas och tror att råvarubristen skall hävas sa att allt kommer i normala gängor igen. För närvarande rader det brist på soda av någon underlig anledning. Ett franskt företag ransonerar till och med varan till sina kunder. Sodan går inte att ersätta. Den är absolut nödvändig vid glasframställning. Under de senaste åtta månaderna har priset pä soda stigit med 300 procent!
      Råvarubristen med åtföljande höga priser, höga oljepriser med mera gör att företaget måste följa efter med priserna på sina produkter. Den justeringen får emellertid inte företaget någon hytta av förrän efter ett halvår.
     Driftchef Lars Jakobsson är säker på att glaset blir en lyxartikel framdeles, beroende på de höga råvarupriserna.
     — Vi arbetar på en bred försäljningsform. Genom att sälja komplett armatur har vi intagit en starkare ställning än när vi var underleverantörer, säger hr Jacobsson.
     — Exporten ökar stadigt, särskilt på Skandinavien. Vi har bildat ett exportbolag till vilket fyra företagare inom branschen hemarmaturer anslutit sig. Vi exporterar till många länder och bearbetar för närvarande Österrike och Schweiz, säger direktör Anders Anderberg.
     Utställningshallen på glasbruket är imponerande med sina moderna belysningar i olika skepnader. Ett färgsprakande eldorado med mjukt ögonvänligt ljus möter besökaren från de färginfattade belysningarna. Det är en glaskombination i färg och utsmyckning som tillfredställer de högst ställda anspråken på en modern och tidsenlig armatur.
     När glasbruket startade för hundra år sedan dröjde det inte länge förrän konstnärerna steg in i lokalerna och framställde prydnadsartiklar i kristall som gav eko över hela landet. Tunga dyrbara blomvaser i kristall omhuldades och mönstrades av etsare och slipare. Målare med konstnärligt handlag trollade fram blomrankor och landskapsmotiv på lampskärmarna på den tidens moderna armaturer, fotogenlamporna, idag hundra är senare, trollar vår tids formgivare fram moderna och vackra  modeller på  Fåglaviks Glasbruk. Fru Inga-Lisa Jacobsson, maka till driftchef Lars Jacobsson, ger på det området prov på konstnärligt kunnande kombinerat med länken på praktisk användbarhet och skönhet.
Glasbrukets söndagsvisningar slår alla rekord. Under de tretton år som allmänheten beretts tillfälle att se hur man blåser enklare glas och handla i ”Turisten” har glasbruket tidtals invaderats av turister. I runt tal besöks glasbruket årligen av 100.000 - 150.000 turister. Det är en verkligt imponerande siffra som inte står efter invasionsströmmen till Borås Djurpark.
     Toppar och dalgångar kommer man aldrig ifrån. Problem har funnits och problem kommer att finnas. Men de är till för att övervinnas. Problemet soda kommer att lösa sig som sa många gånger förr.
— I dag går det att sälja glas. Det är en omtyckt produkt och frågan är väl om glaset inte blir en lyxvara på grund av de höga råvarupriserna. säger driftchef Lars Jacobsson.
— Jag tycker pratet om problem är löjligt. Dem har vi övervunnit förr och skulle nya problem dyka upp tar vi itu med dem också. Fåglaviks glasbruk kan se ljust på framtiden, vi kommer att fylla 200 år också, säger direktör Anders Anderberg.
Hur kommer det sig att Fåglaviks glasbruk övervunnit svåra tider medan andra glasbruk kämpat för sin existens och dukat under i många fall?
— Jag tror mycket beror på att vi haft så lite omsättning av folk. Dessutom har vi alltid haft tiden för ögonen och följt upp utvecklingen och så, att säga mött Olle i grind. Vår personal har i alla tider varit lojal mot företaget. Det finns gamlingar som faktiskt levt för glasbruket. Om något gått galet har det rättats till under ömsesidigt samförstånd. Här om någonstans tror jag man kan tala om företagsdemokrati.
De tyska mästarna som gjorde entré för många år sedan på glasbruket var herrar som visste vad de ville. De sade vad de tyckte och tänkte till ledningen när så behövdes och del har faktiskt fortsatt generation efter generation.
— Det är en styrka att vara ett litet bruk. På de stora företagen har man svårare att anpassa sig.
—  På glasbruken krävs gedigen yrkesskicklighet. Det har vi på Fåglaviks glasbruk. Var arbetarstam kan sitt hantverk. Det har varit glasbrukets A och O i alla tider. Skickliga glasblåsare växer inte på träd nu för tiden. Vi har förmånen att yrkeskunskapen gått i arv i generationer på Fåglaviks Glasbruk, säger direktör Anders Anderberg.

Arne Hermansson