5000-årigt yrke används i Fåglaviks Glasbruk
 

31.JPG
Alfons Bengtsson med 52 års erfarenhet

 

 29.JPG
Mästaren Alfons Bengtsson, nestorn på Fåglaviks Glasbruk, i arbete. Hans skicklighet beundras av Göran Johansson

 
 FÅGLAVIK: Det kunde lika gärna vara ett par tusen år tillbaka i tiden. Miljön är något annorlunda, men metoderna med få undantag när desamma. Vi befinner oss på ett område där tekniken inte haft mycket att säga till om. Där yrkestraditioner och generationsarv kanske mer än på något annat område dominerat föreställningarna. Det är glasblåsningen och glasbruket vi åsyftar och som vi idag i ord och bild berättar om. Men det skall redan från början sägas: Ett glasbruk kan inte beskrivas; det måste upplevas. (Bilden: Mästaren Alfons Bengtsson har 52 års erfarenhet i yrket.)

ALLTSEDAN Gustav Vasa på 1550-talet införda glasblåsningen i Sverige och därmed grundade en produktion som med tiden gjort Sverige till ett förgrundsland ifråga om glaskonst har yrket omspunnits av en speciell romantik. Det bottnar kanske något i detta märkliga att döda material soda, kalk, sand för en stund får sjudande, glödande liv och under välförfarna händer och med enkla redskap omskapas till för ögat njutbara föremål. Det är konst och skapelse i ett underverk för den oinitierade.