ELT  18 nov 1976
Nu har Arno avtackats efter 51 år på Fåglaviks Glasbruk

32.JPG

 

Tack för de många åren i vårt företag, sade direktör Anders Anderberg till Arno Ahlgren som slutade efter 5l arbetsår.

FÅGLAVIK: I fredags slutade glasslipare Arno Ahlgren, Fåglavik, sin anställning vid AB Fåglaviks Glasbruk med ålderns rätt efter 51 är vid företaget. Han uppmärksammades då med en gåva och blommor av företagets direktör Anders Anderberg. Tidigare på dagen uppvaktade arbetskamraterna och fackets styrelse, som Ahlgren tillhört över 30 år, varav 27 som kassör.

Arno Ahlgren är väl förtrogen med de olika arbetena inom glashanteringen och har arbetat på de flesta avdelningarna. Han började sin glasblåsarbana i hyttan, som seden var på den tiden. Det var kärvt många gånger och dåligt betalt, säger Arno Ahlgren. När jag på egen begäran förflyttades till spränghuset för att skära av glasen i stilenliga storlekar blev förtjänsterna bättre.

Arno Ahlgren behöver knappast bekymra sig om fritiden efter pensioneringen. Han har en egen fastighet med trädgård att hålla ordning i och därutöver väntar ideella uppdrag.

Ser till nyttan
Ahlgren är den sanne idealisten, som hellre ser till nyttan av ett samhällsarbete än till pengarna. För en ringa lön sköter han sedan länge vaktmästarsysslan vid Mimersborg. Han tillhör också styrelsen för Mimers byggnadsförening, som förvaltar Mimersborg, och innehar kassörskapet sedan 45 år.

Tack för alla åren i vårt företag, sade direktör Anders Anderberg, då han avtackade Arno Ahlgren.Det har känts lugnande att ha den äldre stammen av fackföreningskämpar på andra sidan förhandlingsbordet. Ni har kunnat kompromissa, även om det kanske varit hårda tag ibland. Det är väl också med de gamla veteranernas hjälp som glasbruket klarat kriserna under de hårda åren.

Även för samhället utför Ahlgren ett gagnerikt arbete och det hoppas jag han fortsätter med, sade direktör Anderberg.