Tre stadier har en lärling i glashanteringen än i dag att passera innan han (hon)  kan jobbet; inbärare, värmare och anfångare.  Christina Nett är sannolikt landets enda kvinnliga uppblåsare. Nästa stadie är, uppblåsare och därmed är läroåren till ända.
Här tillsammans med  lagets chef, mästaren Bore Johansson. (reportage från år 1962)

 

Kvinnliga glasblåsare

Det har blivit en stimulans.för sina manliga kamrater (erkände en av dem) och ur kommunal och företagsekonomisk synvinkel är deras inhopp en stor tillgång. Avtappningen av ungdom hindras, företaget får behålla sitt folk. Flickorna har med framgång över­tagit en rad av männens göromål, de är formhållare, anfångare, postmakare och en av dem, 20-åriga Christina Nett, har avancerat till glasblåsare — sannolikt den enda kvinnliga i landet! Nästa steg är glasblåsarmästare. Ett yrke som, på sin tid var så fint att övriga i laget inte utan vidare fick säga ”du” till mäster.

 

När det riktigt begav sig för Fåglaviks glasbruk fanns där 300 anställda. Idag sysselsätts är ca 95 personer, varav hälften i hyttan. Tre ton glas producerar det per dag, mest glas för den kemisk-tekniska industrin, men även en del glas, som går till armatur, vaser, prydnadsglas etc. .Andra sortering av glas för medi­cinskt bruk m m har visat sig vara en affär att räkna med.

 

Turister söker sig nämligen i allt stridare strömmar till Fåglavik för att kika (köpa) på detta Västergötlands enda traditionellt drivna glasbruk. Under. denna månad visas hyttan i funktion under söndagar. Första sön­dagen anlände — 3.000 besökare!

En sak är klar: Det är en syn värd att uppleva – även om besökaren inte får se flickorna i aktion.