51.JPG
Erik Andersson t.v och  Arno Ahlgren t.h. samt förbundsombudsmannen i mitten 

 

En epok är slut i Fåglavik

Nu har den sista glaspjäsen blåsts vid Fåglaviks glasbruk. En 104-årig epok är slut. De stora glasugnarna i hyttan står kalla och övergivna. Inga flimrande eldslågor kommer mer att slicka degelkakorna. Arbetsbänkarna, där skickliga glasblåsare suttit och format olika glaspjäser, har ställts undan. Inga pipor slamrar i putslådorna och kylrören har kallnat. Fredagen den 29 december 1978 kommer alltid att stå etsad som den svartaste dagen i det lilla brukssamhällets historia.
Personalen vid bruket hade trappats ner undan för undan. De flesta av dem har fatt arbete på annat håll, men för det tiotalet glasblåsare som slutade i fredags i och med brukets avveckling står inga nya jobb på lut.Kvar på bruket till och med mars månad finns nu endast tre glasblåsare. som får vara behjälpliga med brukets avveckling och städning av fabrikslokalerna.

Gamla pensionärer som arbetat vid glasbruket i hela sitt liv kan inte begripa varför bruket skulle hamna i en så besvärlig krissituation att det inte gick att rädda. Glasbruket har i alla tider varit samhällets stöttepelare kring vilket de många egna hemmen vuxit upp.

Trodde man inte
När bruket började sälja sina fastigheter förstod vi att något var på tok, men aldrig kunde vi tro att det var så illa ställt, att bruket sjöng sin svanesång, menar folket För den som minns glasbrukets storhetstid när Franska hyttan och Tyska hyttan körde för fullt är det onekligen en djup tragedi det som nu inträffat.Någon mer glastillverkning lär det aldrig mer bli tal om här. Men det finns andra intressenter på lokalerna.
 

52.JPG
Ingemar Larsson, Karl-Åke Lindberg, Helge Jansson Olof Wahlgren, Gunnar Axelsson 

 

Glasbruket växte fram ur en snödriva år 1874 kan man säga. Grosshandlare A. M. Andersson från Göteborg befann sig nämligen på ett tåg, som fastnade i snödrivorna i Fåglavik. Grosshandlaren stannade över natten och dagen därpå tog han en titt på samhällets omgivningar. Han upptäckte då de stora torvmossarna och eftersom han hade planer på att starta ett glasbruk fann han att Fåglavik var lämpligt med tanke på bränsleförsörjningen.

Har gått i arv
Glasbruket har alltid hållit sig med yrkesskickliga hantverkare. Glasblåsningen har också gått i arv från far till son i generation ef­ter generation. Glasblåsningen fordrar stor skicklighet och utan vana och övning från unga år kommer man ingen vart. Många glasblåsare som kom till Fåglavik under brukets begynnelseår hade tidigare arbetat på glasbruk i Norge, Danmark, Tyskland och även i Sverige.

Fåglaviks glasbruk har haft ett brett tillverkningssortiment under åren. Kristallglaset var en efter­traktad vara och där låg man framme tack vare skickliga "beredare" av glastillsatsema, och yrkeskunniga mästare och mönsterslipare. Etsade glas var också ett säljbart objekt. Det har funnits krisår även tidigare. men de gångerna lyckades man komma över svårigheterna.

När de småländska glasbruken hade avsättningssvårigheter på 1930-talet fick flera småländska glasslipare arbete i Fåglavik.
Glasbruket var också en stor till­verkare av hushållsglas, såväl slipat som oslipat. Pressglaset var en omtyckt artikel. När färgglaset gjorde sitt intåg blev det en massartikel. Ametistglaset var också synnerligen begärligt.

Allenarådande
Fåglaviks glasbruk hade då också en mycket duktig ledare i förre direktören Yngve W. Anderberg, som var dotterson till brukets grundare A. M. Andersson. Genom omläggning av driften och nya artiklar gav han bruket full sysselsättning.
Nu har de fyra veteranerna i glashyttan gjort sista "blåset". Äldst av dem och anställd till och med mars månad, är Karl-Åke Lindberg, som arbetat på glasbruket i 48 år. Han började som inbärare vid tretton års ålder. Karl-Åke föddes 1918 och hans far Bernhard Lindberg var glasslipare på Rejmyre i Småland. Efter en sejour på Kosta glasbruk kom familjen Lindberg till Fåglavik. Då var glasbruket rätt stort med 150 anställda. Under sommarmånaderna när torven togs dubblerades personalstyrkan. Tillverkningen var flaskor, prydnadsglas, lampglas till fotogenlampor och så hushållsglas, som var en stor artikel, säger Karl-Åke Lindberg.

Samhället blomstrade
Hela bygden var beroende av bruket. Folket bröt torv som ugnarna eldades med och bönderna sålde sina produkter till arbetarna. Hela samhället blomstrade.Karl-Åke hade aldrig något annat yrkesval än glasblåsarens. På den tiden ville föräldrarna ha in sina barn i produktionen så fort som möjligt och ofta var det ett väldigt spring på kontoret för att höra efter arbete.
Helge Jansson är hyttmästare vid bruket och har tjänat företaget i 44 år. Före sin hyttmästartid var Jansson glasblåsare och som sådan var han även med på sista "blåset" vid bruket. Helge är också av gammal glasblåsarsläkt.
Ingemar Larsson har arbetat på bruket i över 35 år och är den tredje generationen glasbruksanställda. Hans dotter, som också slutade i fredags, är fjärde generationen.
Olof Wahlgren har arbetat på bruket i 36 år. Han tillhör också en glasblåsarsläkt, där både far och farfar arbetat på glasbruket.
En annan "gamling" är Gerhard Larsson som varit bruket trogen i 50 år. Hans är också av gammal glasblåsarsläkt med far, farfar, farbroder och bröder, som tjänat bruket under många år.

Nuvarande direktören Anders Anderberg håller med om de marknadsmässigt svåra förhållandena, som tvingade fram en nedläggning. Statsmakternas svala intresse för de små företagens livskraft är också en bidragande orsak till avvecklingen.
ARNE HERMANSSON