Den 7 april 1924

              Djärvt inbrott i Fåglavik.

 

Dramatiskt anhållande. I fredags middag upptäcktes att direktörsvillan i Fåglavik varit utsatt för ett synnerligen djärvt inbrott.

Direktören för Fåglaviks glasbruk, herr Magnus Eidem, är bosatt i Göteborg och villan är om vintern alldeles obebodd med undantag av en eller två gånger i månaden, då direktör Eidem brukar göra ett par dagars besök i Fåglavik. Då en kvinna på fredags skulle besöka villan för att sköta om en del krukväxter befanns köksdörren vara omöjlig att öppna, emedan den var reglad innanför. Hon tillkallade bruksförvaltaren och denne i sin ordning smedmästaren, vilken slutligen lyckades få upp dörren.

 

21.JPG

Vid inträdet i villan fann man, att förödelse och kaotisk villervalla rådde överallt. Alla skåp var uppbrutna och de flesta lådor utdragna. Kläder, böcker, linne, matsilver och annat husgeråd var kringkastade huller om buller. I köket och flera av rummen fanns kvarlevor av måltider, där matsedeln utgjorts av villans förråd av ägg, rökt skinka, konserver och syltad frukt mm. Herrummet hade tydligen valts till tummelplats för backantiska orgier, ty dit hade sprit och vinskåpens innehåll blivit fört, och där talade tömda, visky, vin och ölbuteljer spridda över bord, stolar och golv sitt stumma men tydliga språk. Här har också, att döma av framdragna kuddar och dynor, varit kumpanernas sovgemak, då de mätta och belåtna trängtat till lugn och vila. En del av direktör Eidems vapen hade gjorts färdiga till eldgivning.

På lördag eftermiddag gjorde landsfiskal Albert Dahlstrand polisförhör. Förhöret avbröts plötsligt därav att snickaren Svante Johansson i Kåryd, beläget 2 km från Fåglavik, infann sig och rapporterade, att ett par individer; med misstänkt utseende slagit ned i skogen ej långt från hans gård. Landsfiskalen, fjärdingsman Oscar Olsson samt några. av brukets folk beväpnade sig och gav sig omedelbart iväg till den anvisade platsen. Snart spårades de misstänkta och några minuter senare blev de synliga. En av såg att han var upptäckt och tog till flykten, men den andre beredde sig tydligen genom att blotta en lång kniv, till förtvivlat för­svar. Då man förgäves: kommenderat den flyende att stanna, avlossade fjärdingsman Oscar Olsson ett hagelskott varvid något hagel träffade flyktingen i benet, varefter denne lätt kunde övermannas. Med höjd revolver och under hot att .skjuta lyckades därefter en av glasbrukets bokhållare förmå den andre att kasta kniven, varefter även denne övermannades. Vid förhör framgick bl. a. att de båda logerat i villan sedan onsdagen samt att det var mycket smått och gott, som de forslat undan från villan till en närbelägen skogsbacke, där tjuvgodset sedermera vid lägligt tillfälle skulle avhämtas.

De häktade äro f.d. sjömän, den ene från Uddevalla och den andre från Översala i Södermanlands län.