När glaset kommer från hyttan har det åtskilliga vassa kanter. En av dessa som slipar bort dessa är Ivar Johansson