FÅGLAVIKS GLASBRUK 100 ÅR

AB Fåglaviks Glasbruk står det i stora bokstäver' på den långa tegelbyggnaden mitt i samhället. Ett flöde av ljus strömmar ut från den gnistrande armaturen inne i lokalerna. Men så är produktionen också till mer än 75 procent lagd på komplett glasarmatur för elektrisk belysning. Glasbruket, som ligger några stenkast från den skaraborgska länsgränsen i Älvsborgs län, celebrerar på onsdag i nästa vecka—den 4 december 100 år!
 

10.JPG
Jan-Olof Olsson visar hur det går till att blåsa glas

Fåglaviks glasbruk är från begynnelsen ett släktbolag. Bruket har blåst glas i medvind sen star­ten den fjärde december 1874. Många kanske tror att glasbruk i dag inte är så stabila kort. Men där har man fel.

Driftschefen Lars Jacobsson säger:
— Glas är resistent mot tiden. Plast och andra grejor i all ära. Men glas ligger djupt i folks medvetande. Därför har man full rusch på glasbruket, och man jobbar för högtryck.

— Vi kan inte ta mera, säger Lars Jacobsson.
I dag har glasbruket 60-talet anställda. Visst har man under många perioder haft mera folk i leden.

Men liksom inom övriga företag har man rationaliserat produktionen, och vissa artiklar har fått stryka på foten. Som t. ex. den produktion som gick till medicinskt bruk, en produktion som man tidigare nästan lade huvudvikten på.

I dag är det alltså glasarmatur som helt dominerar. Man gör visserligen också en del prydnadssaker i glas. Men det är mest för att stilla turisternas hunger på den punkten..


Men hur började det?
— Jo, det började med att ett tåg satte sig fast i en snödriva! I detta tåg satt bland andra storgrosshandlare A. M. Andersson från Göteborg.
Det var en ordentlig snödriva, och grosshandlaren fick övernatta i Fåglavik. Det.gjorde han hos patron P. D. Wikström; På morgonen därpå tittade grosshandlaren på det lilla samhället. Han upptäckte då den stora mossen norr om stationen.
A. M. Andersson var grossist i glas och ämnade starta ett glasbruk. Han slog till i Fåglavik. I februari 1874 undertecknades köpebrevet gällande mossarna och Lindspångs gård. Och då var redan det. första hyttbygget i full gång.
Ja, sen har "snöbollen" rullat vidare; A. M. Andersson blev förstås förste direktören för bruket. Sen följde hans son Magnus Eidem. Denne efterträddes av Y.W. Anderberg, som var dotterson till A. M. Andersson.
När Y. W. Anderberg avgick med pension tillträdde hans son Anders Anderberg som är nuvarande direktören för Fåglaviks glasbruk.

SOM DET BÖRJADE...

-- Och nästa onsdag, den 4 december celebreras födelsedagen precis som det började för 100 år sen. Nämligen med en hyttgudstjänst. Då för ett sekel sedan, svarade Hudene församlings båda präster, kyrkoherde Sven Sahlmark och kommunister Gustaf Lindow, för gudstjänsten i hyttan.
Den här gången leds gudstjänsten av kyrkoherde Evert Grindsjö.