Tillbaka till startsidan                          AB FÅGLAVIKS GLASBRUK 1874 - 1980  
Herrljunga Hembygdsförening  Utställning       Tidn.klipp** Gästbok *   Rivningen  Monumentet
knapp3.JPG knapp4.JPG knapp6.JPG knapp5.JPG knapp7.JPG knapp9.jpg knapp8.JPG
Bruksledning Byggnader Historia Tillverkning Verktyg Glasfolk Äldre glas Handgjort glas Nyare glas Litteratur/Länkar

Klicka på bilden för att förstora den .                              Fåglaviks Glasbruks,VD.

IMG_0093x.JPG
A.M. Andersson
1874 - 1891
IMG_0092x.JPG
Magnus Eidem
1891 - 1929
IMG_0094x.JPG
Yngve Anderberg
1929 - 1956
IMG_0095x.JPG
Anders Anderberg
1957 - 1978

Född i Filipstad 1835. Död 1891.Deltog i.startandet av Grossistfirman
Örnberg & Andersson 1859.
A.M: Andersson ensam ägare
fr.o.m. 1867.
  Gifter sig 1864 med:
IMG_0082x.JPG   
Pauline Rosine Eidem
  född i Trondheim 1838, död 1893.  Barn: Anna född 1865, död 1918
  Magnus född 1866, död 1930
  Paulina (Polly) född 1867, död 1942
  Arvid född 1868, död 1871
  Rolf född 1870, död 1927
  Hugo född 1871, död 1947
  Artur född 1872, död 1876
  Knut född 1873, död 1874
  Signe född 1875, död 1876
  Astrid född 1877, död 1902
  Signe född 1878, död 1929
  Erling född 1880, död 1972

 
Född i Göteborg 1866. Död 1930. Magnus var ogift. Efter Magnus Eidems död såldes Grossistfirman och fastigheten i Göteborg.

Magnus Eidem författade boken: "Berättelser ur den äldre glasindustriens historia för svenska glasarbetare utgiven 1912"

Direktör Eidems stora samling av glas, däribland många dyrgripar, övergick efter hans död till Röhsska Muséet.

 Se på glassamlingen

 
 Yngve Wilhelm Anderberg är född i Stockholm 1889. Död 1973
Gifter sig 1919 med  Elsa även hon  född 1889, död 1973
Barn: Mary född 1920, död 2008
Anders född 1923, död 2003
Signe född 1928, död 2014
Yngves
morfar är
A.M. Andersson
 
Anders Anderberg är född i Göteborg 1923, död 2003. 
Gifter sig 1957 med Karin
född 1927.
    Barn: Margareta född 1964.Anders Anderberg tog examen vid Chalmers i Produktionsteknik 1951, praktiserade vid General Electrics anläggning i England.


A.M. Andersson
1874 - 1891

Bouppteckning.
Klicka här!  

  Nya ägare 1979 - 1980Borrud & Wikström AB
Rolf Borrud
Jan-Olof Wikström


Ärkebiskop Erling Eidem


När den gamla bruksvillan såldes skänktes förre ärkebiskopen
Erling Eidems vagga till Fåglaviks Hembygdsförening.

Erling Eidem, född 23 april 1880 i Göteborg, död 14 april 1972 i Vänersborg. Ärkebiskop i Svenska kyrkan 1931-1950.
Eidem var son till grosshandlaren och ägaren till Fåglaviks glasbruk Anders Magnus Andersson och Pauline Rosine Eidem. Han blev fil.kand. vid Göteborgs högskola 1903; teol.kand. vid Lunds universitet 1907; teol.lic. 1912 och disputerade för doktorsgraden 1913 på en avhandling med titeln Pauli bildvärld. Bidrag till belysande av apostelns omgivning, uttryckssätt och skaplynne. 1. Athletæ et milites Christi; han promoverades till teol.dr. 1918 i Lund. Docent i nytestamentlig exegetik i Lund 1913-1924; assistent vid Uppsala universitet 1918-1919. Kyrkoherde i Gårdstånga 1924-1928. Innehade professur i exegetik i Lund från 1926, i Nya Testamentets exegetik i Lund från 1928 till 1932 då han tillträdde som ärkebiskop. Han utsågs 1940 till överhovpredikant. Han blev emeritus 1950.

Erling Eidem höll sin avskedsföreläsning som akademisk lärare, den 10 maj 1932 i Carolinasalen i gamla biblioteket vid Lundagård. Den 22 maj biskopsvigdes Eidem i Uppsala domkyrka av biskop Olof Bergqvist. Han var teologie hedersdoktor vid universiteten i Tübingen 1932, Edingurgh, 1933, Prag 1937, Oxford 1937, Delaware 1938, Sopon 1947, Åbo 1948 samt vid Augustana College, Rock Island USA 1948 samt PhD honoris causa vid Upsala College East Orange 1948. Han blev hederssenator vid Halle-Wittenbergs universitet 1932. Han var ledamot av Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund, Vetenskapssocieteten i Lund, Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg, Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala och hedersledamot av Nathan Söderblom-sällskapet.
Gift 1909 med Elisabeth Eklund, dotter till domprosten och professorn Pehr Eklund.
Eidem gav under 1930-talet uttryck för vad som idag skulle kallas nationalistiska åsikter, men höll också en rågång mot den dåvarande tyska regimen, i det att han skickade varningar till den evangelisk-lutherska kyrkan i Tyskland angående den förhärjande antisemitismen. Under kriget besökte Eidem Hitler i försök att förmana honom. Han menade sig därvid ha sett djävulen i ögonen.Vid dess start 1949 var Eidem en av de kyrkomän som donerade medel till den högkyrkliga S:t Ansgars stiftelse i Uppsala. Han hade elva syskon, bl.a.: Magnus (1866 -1930), som var bruksägare på Fåglavik, Paulina (f.1867 i Göteborg), Rolf (f.1870 i Göteborg), Hugo (f.1871 i Göteborg), Astrid (f.1877 i Göteborg) samt Signe (f.1878 i Göteborg).[1] Erling Eidem ligger begravd på Uppsala gamla kyrkogård.           Källa:  www.sv.wikipedia.org/wiki/Erling_Eidem
 

 Glasbrukets förvaltare 1874 - 1980 

Gustav Boqvist


Adolf Carlsson


Roland Holmdahl

Lars Jakobsson

Rolf Borrud
     

  1874 -1878 Axel Th Lignell,
  byggde Tyska hyttan, Bruksvillan och arbetarbostaden Stora helsike.

  1878 -1900 Fredrik Schmidt

  1900 -1924 Gustav Boqvist

  1924 -1944 Adolf Carlsson

 

  1944 -1957 Vilgot Håkansson
  1957 -1959 Roland Holmdahl
  1959- 1978 Lars Jakobsson
  1979 -1980 Borrud & Wikström AB,
  Rolf Borrud - Jan-Olof Wikström.


Bilden till vänster visar förvaltare Schmidts största nöje var att anordna slädpartier, vid ett tillfälle var inte mindre än 28 st ekipage med.
Färden gick antingen till Onsjö Larv, Vedum eller Herrljunga Gästgivaregårdar.

Schmidt körde alltid först, sedan patron Wikström,
båda kunde ståta med slädnät.

 Glasbrukets formgivare

Paul Kedelv kom från Flygfors Glasbruk 1949 -1956, där han blev vida känd för sitt glas (Coquille)
betyder snäcka, han började sedan på Rejmyre Glasbruk, fram till 1978,
under Rejmyretiden samkörde han med Fåglaviks Glasbruk som formgivare!

Övriga formgivare på bruket! Hans von ´Mate'rn.
Erich Marten.
CE Bodner.
Bengt Berglund, keramiker   Gustavsberg.
Olle Hagdahl.

  Örnberg & Andersson AB kontor  
  S:t Eriksgatan 3  GÖTEBORG
  år 1871 till 1929 (58 år)
   


  S:t Eriksgatan 3  Göteborg

  Glasbrukets huvudkontor på Västra Hamngatan 2  
  GÖTEBORG,  år 1930 till 1960  i Skandiahuset

  Från och med år 1930 flyttas kontoret över till
  Västra Hamngatan 2 i Skandiahusets 7 våning  Göteborg

  Kassör: Anna Elida Andersson
  (brorsbarn till A.M. Andersson)

  Kontorist: Emy Wallin f. Hillman.
  (syster till Yngve Anderbergs fru Elsa)

Glasbrukets kontorspersonal i Fåglavik (kontoret överflyttat från Göteborg till Fåglavik  ca 1960)

  Gustav Bergqvist  16 okt. 1886
  Bokhållare: Artur Carlsson 1 juni 1909-1 april 1958
  Alice Lundgren, gift Östlund 1 juni 1927-13 sept. 1938
  Carina Isaksson 10 sept. 1938-juni 1940
  Ingvar Davidsson 18 sept 1940-13 nov. 1942
  Maira Davidsson, gift Stenqvist 26 okt. 1942-31 juli 1955
  Anne-Maj Hermansson, gift Johansson 1 aug. 1955 - 1959
  Anna-Lisa Hultberg, gift Larsson 1956 - 1958
  Daga Svensson, gift Samuelsson 11 jan 1958- 31 dec. 1958
  Eva Larsson, gift Andersson hösten 1958 -
  Anita Tjusling kom från Göteborgskontoret 1959-1960

  Lise-Lott Lindberg, gift Berner 1959 -
  Ingrid Fahlman, gift Bengtsson 1960-våren 1962.
  Tage Johansson  1962 - 1979
  Monica Kylén 1 juni 1965-31 dec.1980
  Margareta Elisabeth Florén, gift Olsson 1965 -1966
  Lisbeth Sjöberg, gift Johansson
  Ulla Nilsson, gift Olsson
  Olof Olsson 1965
  Ingalill Bengtsson, gift Erkensten
  Anna-Lena Cedergren 1972
  Per-Inge Bengtsson 1972-1974

Brevmallar
Bilder på kontorsanställda
226x.JPG s8s.JPG
Brukskontoret
230x.JPG
Artur Carlsson

Tage Johansson

Monica Kylén

Inga-Lill Bengtsson gift Erkensten
till vänster.


Inga-Lill Bengtsson gift Erkensten.


Alice Lundgren gift Östlund

 AB Örnberg & Anderssons försäljare 1886 - 1928
 Materialet hämtat från Herrljunga Föreningsarkiv

  Sandberg                       1886                 1891- 1907
  Carl Jeppsson                1891 - 1928
  Ohlsson                         1891 - 1913
  Rosenkvist                     1905 - 1910      1912 - 1913
  Sjögren                          1895 - 1904
  Espelund                        1905 - 1912
  Kjelldén                         1908 - 1913
  Gyllenberg                     1908 - 1913
  Yngve Fröling                1911                 1914 -1921 

  A. Evald Söderström      1912                1914 - 1920
  Olof Edward                  1913 - 1928
  Rickard Johansson        1915 - 1928
  Sven Höglund                1916 - 1919     1921 - 1923
  Gust. Ad Carlsson         1917 - 1919
  Gunnar Andersson        1920
  Gunnar Werbäck           1924 - 1928
  Jarl Larsson                   1924
  Harry Johansson            1924 - 1928
  Joel Wickman                1924

Tavlor målade av Eda Douscha år 1944    (1879-1967)
 Anders Wilhelm Anderberg
(1858-1928)
Ingift med Anna Eidem-Andersson
(1865-1918)
Grundarens första barn.
 
Carl Wilhelm Anderberg
(Anders Wilhelm Anderbergs far)
Akvarellmålningar från Bruksvillan. Målat av Lisa Anderberg. (Hon var barnbarn till A.M. Andersson och Pauline Eidem)


Lisa Anderberg


Bruksvillan

Motiv från Fåglavik?
     
 

 

 

AB Örnberg & Anderssons reklamtallrik,

tillverkad på Rörstrands fabrik I Stockholm  

Present till Yngve Anderberg på hans 60-årsdag från Glasbrukens Branschorganisation

 


Pokalen sedd från baksidan