Tillbaka till startsidan                                          AB FÅGLAVIKS GLASBRUK 1874 - 1980  
Herrljunga Hembygdsförening  Utställning       Tidn.klipp** Gästbok *   Rivningen  Monumentet
knapp3.JPG knapp4.JPG knapp6.JPG knapp5.JPG knapp7.JPG knapp9.jpg knapp8.JPG
Bruksledning Byggnader Historia Tillverkning Verktyg Glasfolk Äldre glas Handgjort glas Nyare glas Litteratur/Länkar
LITTERATURHÄNVISNINGAR

För vidare information om glasbruket, läs Linnar Linnarssons bok från 1943: "Hågkomster från Glasbruket i Fåglavik".
se även hans bok "Hembygd och Folklivsforskare".  
Torbjörn Fogelberg: Fåglaviks Glasbruk 2. Tillverkning, tillverkningskostnader och avsättning samt arbetskraften och dennas sammansättning.
Kenneth Berg: Fåglaviks Glasbruk 1 Glimtar från ett bruk i Sjuhäradsbygden.
Arne Hermansson: Vandring i Hembygden.
Sara Danielsson Fåglaviks Glasbruk (1874-1978) Ett Belysningsglasbruk.
För vidare information om foton under rubriken "Glasfolk" kontakta Herrljunga Hembygdsförening tel. 0513-108 36.

INFORMATION OM GLASSJUKA.
Den yttrar sig som en matt, smetig beläggning på glasytan, i svårare fall som ett allt djupare gående nätverksartat sönderfall
och slutlig pulverisering. Den uppstår genom angrepp av fuktig luft. Felet beror på osakkunnig sammansättning av glasmassan.
Sjukdomen förekommer stundom på gammalt glas (bl. a. på största delen av produktionen från Kungsholms Glasbruk under
1700-talets mitt) beroende på primitiva ugnar och därav betingad ökning av massans pottasketillsats i avsikt att erhålla ett mer
lättsmält glas. Glassjukans förlopp kan mildras om det sjuka föremålet förvaras i torr luft eller ännu bättre i neutral gas. Ännu in
på 1900-talet trodde man att detta var en bakteriesjukdom, som smittade från glas till glas.

LÄNKAR

Länk till Fåglaviks Glasmuseum i Biblioteket i Herrljunga Länk till Konstglastekniker

Länk till Glasbruk och hyttor i Sverige år 1150-2000   pdf fil

Länk till Graal (glasteknik) 
Länk till Corning Museum of Glass Länk till Smålands Glasmuseum
Länk till  tekniker från Orrefors Glasbruk Länk till Glasshow (You tube)

Länk till Vitra, film om glaskonst  (Fordrar att Real Player ärinstallerad)

 
Email för förfrågningar om hemsidan
 ingemarnilsson[a]faglaviksglas.se