Tillbaka till startsidan                                          AB FÅGLAVIKS GLASBRUK 1874 - 1980  
Herrljunga Hembygdsförening  Utställning       Tidn.klipp** Gästbok *   Rivningen  Monumentet
knapp3.JPG knapp4.JPG knapp6.JPG knapp5.JPG knapp7.JPG knapp9.jpg knapp8.JPG
Bruksledning Byggnader Historia Tillverkning Verktyg Glasfolk Äldre glas Handgjort glas Nyare glas Litteratur/Länkar

Foto från Tekniska Museét


Tyska hyttan från söder byggd 1873-1874.


Bild från öster ca 1900

Foglavik1901x.jpg
Bild från söder 1901.


Reservhyttan och tyska hyttan 1907.

IMG_1749x.jpg
Tyska hyttan från söder.


Tyska hyttan, tidigt 1900-tal.

Tyska hyttan, 1903

IMG_1776x.jpg
Tyska hyttan.


Tyska hyttan från sydost.

1909x.JPG
Bild från söder 1909.


Tyska hyttan från sydväst 1950-talet


Vy från taket

Vy från taket

Vinterbild på bruket

Brukets framsida

Vinterbild på bruket

Visningsskylt

 
Brukets baksida

Brukets utfart.
Sten-Anders Jakobsson

Bruket_50-talx.JPG
Tyska hyttan 1950-tal


Tyska hyttan från norr.
Bild från 1953

20090204_20x.jpg
Tyska hyttan från söder,
1970-talet

20090204_01x.jpg
Tyska hyttan från söder,
1970-talet


Flygfoto av Henrik Svensson Herrljunga

En av bostäderna i Stampen

kapellx.JPG
Kapellet, byggt till A.M. Anderssons minne 1894.

Inför högtidsgudstjänsten
av Fåglavik kapells
100 års-jubileum

Klicka här!


Tyska hyttan från norr.
Bild från 2007.


Franska hyttan från norr byggd 1907-1909.


Franska hyttan från norr byggd 1907-1909.


Del av franska hyttan.
Bild från 2007.

Transformatorstation, som delvis användes för glasbruket.
Bild från 2007.


Bruksvillan byggd ca 1875.

grind1x.JPG
Grind från Bruksvillan
Bild från 2009

grind2x.JPG
Grind från Bruksvillan
Bild från 2009


I förgunden gamla smedjan


Fåglaviks skola


Sista bilder på Gästgiveriet

Gästgiveriet skall förstöras/eldas upp

Herrljunga brandkår

är tillkallad

för att utföra

detta uppdrag

Bruksvillans servering, sent 60-tal

Bruksvillan, kräftskiva, sent 60-tal


Bruksvillan, kräftskiva, sent 60-tal


Fåglaviks hembygdsstuga på ursprunglig plats


Lindspång (Stampen).
Bild från 2007

arb-bostadx.JPG
Fyra arbetarbostäder (Stampen)
byggda 1909.


Lindspång (Stampen)
Bild från 2007.


Arbetarbostäder Lindspång (Stampen) byggd 1909. Bild från 2007.


Arbetarbostad Björsbo (21an)
byggd 1860. Bild från 2007.


Brandstation, tidigare degelhus
byggd 1904 kallades Port Arthur.
Bild från 2007.


Ritning för byggnad till "retorter" som senare blev Fåglaviks Brandstation


Beskrivning om byggnadens historia


Arbetarbostad Lindspång (Stora Helsike) byggd 1873.


Greta Webers försilvringsverkstad.
Bild från 2007.


Björsbo magasin vid Torget.
Bild från 2007.


Tyska hyttans klocka


Förvaltarbostad, sydväst om bruket, byggd 1875. Bild från 2007.

IMG_0498x.jpg
Förvaltare Vilgot Håkanssons bostad.
Bild från 2007.

IMG_0504x.jpg
Förvaltare Adolf Carlssons bostad.
Bild från 2007.

Barservering i början på 1970-talet.
Ägare: Monica och Karl-Erik Pettersson

torvhistorikx.jpg
Torvhistorik

 kartatorvx.JPG 
Karta med torvmossevägen till Svarvarebo  

Torvladax.jpg
Vy på torvlada från
Stora Kommossen. 
Bild från 2007


Torvtäkt efter torvupptagning för bränsle. St. Komosse 2 km NV om bruket.  Bild från 2007.

ramp1x.JPG
Det fanns två uppkörningsramper för torvlassen, som drogs med hästar.
Ramperna var placerade framför torvladorna vid bruket. Bild från 2008.

ramp2x.JPG
Ramperna byggdes vid starten
och användes in på 1900-talet.
Bild från 2008.

 

Transportvägar från torvmossarna till glasbruket.


Utdrag från L. Linnarssons bok "Hågkomster från glasbruket".