Tillbaka till startsidan                                          AB FÅGLAVIKS GLASBRUK 1874 - 1980  
Herrljunga Hembygdsförening  Utställning       Tidn.klipp** Gästbok *   Rivningen  Monumentet
knapp3.JPG knapp4.JPG knapp6.JPG knapp5.JPG knapp7.JPG knapp9.jpg knapp8.JPG
Bruksledning Byggnader Historia Tillverkning Verktyg Glasfolk Äldre glas Handgjort glas Nyare glas Litteratur/Länkar  
 
REPORTAGE  FÖRE  UTSTÄLLNINGEN  PÅ HEMBYGDSPARKEN  I   AUGUSTI 2007  
 

Han visar sitt glas från Fåglaviks brukstid

Tågstopp i snökaos blev början - idag är Ingemar en av de sista blåsarna

Man kan lite skämtsamt säga att Fåglaviks glasbruk  en prydnad i bygden under mer än 100 år föddes i en snödriva på järnvägsstationen. Ett av tågen på stambanan kom inte fram när snön vräkte ner och med ombord fanns grosshandlaren A..M. Andersson från Göteborg. Tack vare tågstoppet fick han vetskap om torvmossarna i trakten och då bestämde han sig för att starta ett glasbruk i byn.

 

HERRLJUNGA: På söndag eftermiddag kommer bruket och dess produkter att stå i fokus för intresset i hembygdsparken på Haraberget. Fåglavikssonen Ingemar Nilsson, som har jobbat 20 år i bruket, många av dem som självlärd glasblåsare, kommer att visa lite av sin egen produktion, samt formar och verktygen som användes.

Vi återkommer till Nilsson senare.

 

 


4.JPG
FOTO: JAN CLAESON

 

 

BLÅSFISK MED SVAN.  Ingemar Nilsson är en av de få kvarvarande glasblåsare från åren i Fåglavik. Här ser vi honom med några egenhändigt tillverkade alster.

 

 

 

FÖRST LITE mer om företagets historia. Det ovan nämnda tågstoppet inträffade år 1873. Andersson fick nattlogi hos patron P.D. Wickström, som var storhandlare och kunde ta emot fina gäster. Nästa dag, när snöstormen bedarrat och grosshandlaren beslutat att utforska Fåglavik lite närmare, fick han vetskap om den stora mossen norr om stationen. Samtidigt lät han sin värd förstå att han var grossist i glas och hade långt framskridna planer på att starta ett glasbruk.

I februari år 1874 undertecknades ett köpebrev gällande mossarna och Lindspångs gård. Då var redan det första hyttbygget i full gång, förutom bygget av en större arbetarbostad i två våningar.

År 1875 stod bruksvillan färdig. I den bodde grosshandlaren under somrarna med sin familj. Villan tjänade också som sommarbostad åt brukets chefer.

4 DECEMBER år 1874 blåstes det första glaset. Ceremonin föregicks av en hyttgudstjänst. Grosshandlaren kom med stort följe. En av dessa var åttaårige sonen Magnus Eidem, som efter faderns död senare fick sätta sig på direktörsstolen.

 

 

5.JPG

 

 

FOTO: STEN-ÅKE SAHLBERG

 

 

KONSTBLÅSARE: Ingemar Nilsson på 1970-talet.

Brukets skickligaste mästare, Viktor Schmidt, härstammande från en tysk glasblåsarsläkt, fick det ärofulla uppdraget att starta produktionen, Bland yrkesskickliga glasblåsare som deltog fanns värmlänningen Andreas Lyrén.Inför häpna åskådare trollade man med glasklumparna och bjöd på en uppvisning, som sent skulle glömmas.
De första åren tillverkades, servis- och hushållsglas, parfym- och medicinflaskor.År 1877-78 övergick glasbruket till buteljblåsning. Till brunt och halvvilt glas använde man vanlig flodsand, som grävdes fram ur en kulle nära bruket.
Några år senare började man tillverka lampglas enligt amerikansk modell, något som visade sig vara en affärsmässig fullträff. Kön av köpare var lång.

UNDER BRUKETS storhetstid var Fåglavik ett av de fem största glasbruken i landet.
År 1912 hade Tyska hyttan sex verkstäder, Franska hyttan tolv och Reservhyttan åtta verkstäder. 1000 ton glas smältes under 300 arbetsdagar. Som mest jobbade 350 personer i bruket och ute på torvmossarna.
Som tidigare nämnts tog sonen Magnus Eidem över ledarstaven efter sin pappa A.M. Anderssons död. Efterträdare till honom blev Y.W. Anderberg, dotterson till brukets grundare. Företaget var ett släktbolag. När den senare avgick med pension var det dags för sonen Anders att ta plats i direktörsrummet.
Nu styr vi över intresset på Ingemar Nilsson, som är en av glasbrukets sista blåsare. Han är Fåglaviksbo sedan födseln. Redan som barn var han flitig besökare i glasbrukets hytta och blev inte sällan fascinerad av det han såg.
Ingemar var 14 år gammal när han 1960 fick jobb som inbärare, det första av tre lärostadier. Så småningom avancerade han till värmare, innan han förärades titeln hyttpojk.
- Jag var nyfiken på det mesta och lärde mig efterhand själva tekniken med att blåsa glas, berättar Ingemar. Ett svårt yrke, absolut. Det fordrades viss talang för att lyckas väl, precis som i idrottsvärlden.
Ingemar kom att bli specialiserad på att tillverka djur av olika slag. I utställningen på söndag återfinns fåglar, fiskar och en liten häst som, bär hans signatur.
Jag var i Ronneby och såg när en skicklig italiensk blåsare fick en häst att växa fram.. Väl hemma igen försökte jag mig på samma sak. Efter många misslyckade försök, hade jag format en häst, som jag kände stolthet över.

INGEMAR minns med glädje åren i den varma hyttan. Då var Fåglavik ett blomstrande samhälle med tre matvaruaffärer, två affärer som saluförde kläder, lika många caféer och ett väl fungerande gästgiveri.
Det fanns dagar när 25 bussar med besökare stannade på bruksplanen. Folk strömmade in i verkstäderna för att på nära håll studera hur glasblåsare formade sina konstverk. Det var inte nervöst, bara stimulerande, minns Ingemar.
År 1978 valde familjen Anderberg att sätta punkt för en mer än 100-årig epok.
I det läget togs bruket över av andra ägare. Tanken var från början att driva tillverkningen vidare i mindre skala. Men två år senare slogs dörrarna igen för gott och därmed tog jobbet slut också för Ingemar Nilsson.
Idag när Fåglavik är ett "slumrande" samhälle, minns han med vemod åren när det mesta gick i dur.

DET FALLFÄRDIGA glasbruket står fortfarande upprätt. Men det har i många år utgjort en skamfläck för bygden. Om några veckor påbörjas rivningen. Ett anbudskontrakt är påskrivet. Bruket ska jämnas med marken, är det tänkt.
- Vi är många som nu har skäl att ropa "äntligen!". Det är man minns allt trevligt från förr, säger Ingemar.
På söndag finns han i hembygdsparken med en utställning av glas från Fåglavik. Både eget alster och andras.
kommer det att visas en film, ihopklippt av flera mindre filmer, från olika tidsepoker vid bruket.

JAN CLAESON
0513-107 75
hjared@alingtid.se