Tillbaka till startsidan                                          AB FÅGLAVIKS GLASBRUK 1874 - 1980  
Herrljunga Hembygdsförening  Utställning       Tidn.klipp** Gästbok *   Rivningen  Monumentet
knapp3.JPG knapp4.JPG knapp6.JPG knapp5.JPG knapp7.JPG knapp9.jpg knapp8.JPG
Bruksledning Byggnader Historia Tillverkning Verktyg Glasfolk Äldre glas Handgjort glas Nyare glas Litteratur/Länkar
Klicka på bilden för att förstora den.           Tillbaka till rivningssidan
Reportage i Falköpings Tidning av Glenn Welander.
13:00 föll skorstenen på glasbruket
Efter 22 års kamp har rivingen i Fåglavik kunnat påbörjas
FÅGLAVIK: Äntligen kan Fåglaviksborna börja andas ut.
Efter 22 års kamp har rivningen av det gamla förfallna glasbruket påbörjats. Skamfläcken i samhället.
Prick klockan 13:00 föll skorstenen med ett brak när den spända vajern som drog blev övermäktig.
Följt av en applåd från Fåglaviksborna som väntat länge på denna stunden.
- Bra att glasbruket blir rivet men vemodigt, sade Ingemar Nilsson, som arbetade där som glasblåsare från 1960 fram till nedläggningen 1980.
Han minns Fåglavik från förr när glasbruket hade flera hundra anställda. Som mest 350.
- Då levde samhället, då hade vi flera affärer, matservering och på bruket var det en väldig fin kamratskap. Det var fart och fläkt här. Sedan blev den utländska konkurrensen övermäktig. Detta slutade med ett par konkurser och samhället blev aldrig som förr, konstaterar Ingemar Nilsson.

 

  1.JPG
Skamfläcken i Fåglavik rivs. Det var folkvandring av gamla och nya Fåglaviksbor, nyfikna, kommunalråden och media var på plats när rivningen av det förfallna glasbruket började rivas. Nu skall det bli grönområde på platsen. Äntligen sa Fåglaviksborna.
1,8 miljoner kronor     Bild: Glenn Welander    
Det här är ett gammalt ärende. Ända sedan den 11 november 1985 har det kämpats för att få byggnaden upprustad eller riven, säger kommunalrådet Kurt Hårsmark (c) och oppositionsrådet Harry Nilsson (s), som är på plats när skorstenen faller.Omöjligt att komma till tals med ägarna förhalade rivning­en i tiotals år. Först när döds­boet efter den siste ägaren gick i konkurs kunde Herrljunga kommun köpa ruinen för en krona.
- Skönt att det nu äntligen blir ett slut på detta och att det blir uppsnyggat här, säger de.
Vilket behövs. Den stora kraftigt förfallna tegelbyggnaden ser inte vacker ut. Allt läckage från taken har fått tegelväggarna att vittra sönder och inbrott, vandalisering och stölder har gjort sitt till att förfallet har accelerat. Lägg till detta då farlig arsenik från glasbruksepoken finns i väggarna och i marken.
- Det är inte bara barn och ungdomar som har riskerat att skada sig när de tagit sig in. Även vuxna har synts där. Det är många som knackat loss tegelstena där och byggt utegrillar av, säger en Fåglaviksbo på plats.

 

  2.JPG  
    Två glasblåsare som minns. Glasblåsaren Alf Olsson, som arbetade på Fåglaviks glasbruk fram till 1979 och kollegan Ingemar Nilsson var förstås på plats när rivningen av deras gamla arbetsplats kom igång. Fin kamratskap och intressant jobb här, säger de.  
    Bild: Glenn Welander  
Kostnaden då, vad bli den?
Vi har avsatt 1,8 miljoner kronor, som är det ekonomiska överskottet för 2006
, säger Kurt Hårsmark. Det hoppas vi ska räcka, mer pengar finns inte avsatta.Skamfläck blir grönområde
En vecka räknar Swelands AB att det tar att riva hela byggnaden. Det är den så kallade  Tyska glashyttan från 1873, säger Ingemar Nilsson.
De två andra hyttorna den franska och resevhyttan är sedan länge rivna.
- Asbets fanns en hel del av inne i byggnaden, men den rev vi ut det sista av igår, säger Johan Svenningsson från Swelands.
Rivningsmassorna ska företaget lägga upp i en kulle på området. På grund av den arsenik och kanske andra giftiga ämnen som finns i högen ska den täckas över med svetsad gummiduk. Som i sin tur täcks med jord och besås med gräs.
När det är klart om några veckor är de sista spåren av en 130-årig glasbruksepok i Fåglavik borta. I stället ska det finnas ett snyggt grönområde.
Men det finns fler förfallna kåkar i samhället som också borde rivas, säger några ortsbor.
Glasbruket startades 1873 av A.M: Andersson och var sedan i på olika sätt i familjens ägo till långt fram i tiden.Tillgången till bränntorv från mossarna runt Fåglavik var enligt var enligt glasblåsaren Ingemar Nilsson, som noga läst in sig på glasbrukets historia, skälet att det placerades där.
  3.JPG  
GLENN WELANDER   Här faller skorstenen. På Fåglaviks förfallna glasbruk som lades ned 1980. Sedan 1985 har kommun och ortsbefolkning försökt få det rivet och sanerat. Nu blir det en verklighet.  
    Bild: Glenn Welander