Tillbaka till monumentsidan
Tidningklipp på tillkomsten av monumentet